IDENTITAT

ANETO NATURAL, S.L.U.

CIF

B-08362998

Direcció postal

Polígono Industrial Santa María

08271 ARTES

INSCRIP REG. MERCAN

Tomo 33720, Folio 195, Hoja B548

Telèfon

902.54.25.54

Direcció electrònica

oficina@anetonatural.com

ANETO NATURAL es compromet a complir amb la legislació vigent en matèria de comerç electrònic i protecció de dades de caràcter personal.

En compliment de la normativa vigent en matèria de PROTECCIÓ DE DADES, se l'informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis de la pàgina s'inclouen en fitxers titularitat de ANETO NATURAL SLU i que seran tractades amb la màxima confidencialitat.

La recollida i tractament de les dades automatitzades de caràcter personal facilitades per vostè. Té com a finalitat la ATENCIÓ PERSONALITZADA DE LA SEVA CONSULTA.

Es mantindran les seves dades personals exclusivament durant el temps necessari per atendre la seva consulta, que en cap cas serà superior a dos mesos, procedint a la seva posterior destrucció, i / o sempre que l'interessat no hagi exercit els drets de rectificació, supressió o oposició.

En cap cas es procedirà a tractaments automatitzat de les seves dades.

La base jurídica del tractament respon a la consulta realitzada pel titular de les dades personals, pel motiu de la negativa a facilitar aquestes dades impediria l'eficàcia de la relació comercial.

Les dades tractades seran utilitzades exclusivament per als fins recaptats, per tant no hi haurà transferència a tercers països, ni seran cedides a tercers, llevat obligació legal.

En compliment de la normativa de Protecció de Dades, se li informa que:

* Té dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat.

* Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió

* Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament

* Dret a oposar-se al tractament

* Dret a la portabilitat de les dades

Podrà exercir els drets anteriors, prèvia acreditació de la seva identitat, bé directament a través de la present pàgina web, o mitjançant algun dels següents mitjans, a l'adreça postal del responsable, al telèfon d'atenció al client 902.54.25.54 oa l'adreça electrònica lopd@anetonatural.com

Així mateix, té dret a reclamar davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades.

ANETO NATURAL ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament amb l'objectiu d'evitar, en la mesura del possible i segons l'estat de la tècnica, la alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat de les seves dades personals.


Scroll